Luis de Pereda  ha participado con la ponencia Ecodisseny de garatges subterranis en la Jornada Comunicaciói millora del valor ambiental de productes i empreses en el sector de la construcció mitjançant l’anàlisis del cicle de vida, organizada por Trespa, a través del Trespa Design Centre Barcelona, y la Subdireció General d’intervenció i Qualificació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, el 6 de marzo de 2013 en Barcelona.